Verhoging BTW en accijns, september 2012

BTW
Zoals bekend zal het hoge BTW tarief per 1 oktober 2012 worden verhoogd van 19% naar 21%. Wijn valt onder dit tarief en dat betekent dat op een fles van EUR 10 (ex BTW) vanaf 1 oktober 20 cent meer BTW moet worden betaald.

Accijns
De situatie rond de accijns is ingewikkelder. Hieronder een korte toelichting op datgene dat nu door de regering en het parlement is besloten.

Thans is er een verschillend accijnstarief voor “gewone” (of stille) wijn en voor mousserende wijn. Op gewone wijn zit nu een accijns van circa 53 cent per fles. Op mousserende wijn (met meer dan 8,5% alcohol) drukt een accijns van circa EUR 1,80 per fles. Achtergrond van dit verschil is dat mousserende wijn (nog) meer als een luxe product wordt gezien dan gewone wijn.
Vanwege de hoge accijns zie je dan ook niet zo snel mousserende wijn onder de EUR 5 per fles, is dat wel zo dan kan je uitrekenen wat de wijnboer nog heeft gekregen…..

In het oorspronkelijke plan om EUR 13 miljard te vinden werd de accijns op stille wijn verhoogd tot 63 eurocent per fles en werd de accijns op mousserende wijn gelijk geschakeld met de stille wijn. Dit omdat men vindt dat het enorm luxe karakter van mousserende wijn in de huidige tijd is verdwenen.
Dit zou dus betekenen dat de accijns op Champagne-achtige producten zeer fors zou worden verlaagd. Het 2e kamer lid mevr. Schouten (Christen Unie) heeft echter een Amendement ingediend met als strekking dat de tarieven beter “naar elkaar toe kunnen groeien”. Oftewel de accijns op gewone wijn wordt verhoogd per 1 oktober en de accijns op mousserende wijn blijft op het huidige niveau. Per 1 januari 2017 wordt de accijns op gewone wijn dan nog verder verhoogd (naar 75 eurocent per fles) en worden de 2 tarieven dan toch gelijkgeschakeld.

Maar goed, 2017 is nog ver weg, dus wie weet wat de regering dan weer gaat besluiten.

Kosten van wijn vanaf 1 oktober 2012
De accijns op een fles gewone wijn gaat dus 10 eurocent omhoog.

Nu is accijns een kostprijsverhogende belasting, waardoor er over de verhoging van de accijns ook weer BTW moet worden berekend. Dit telt dus dubbel door.
Oftewel: op een fles van thans EUR 10 (exclusief BTW) betaal je straks 10 eurocent meer accijns en 22 cent meer BTW. In totaal wordt een fles van die waarde dus ongeveer 32 eurocent duurder, een verhoging van 2,7% (obv consumentenprijs inclusief BTW).

    01-03-2014 00:00